thông tin liên hệ
Chị Nguyễn Kim Ngọc
Hotline - 098.996.6143

Sản phẩm chính

Bản In Polymer Rửa Nước
Bản In Polymer Rửa Nước
Cao Su Dán Bản In (Dùng trong máy chế bản flexo)
Cao Su Dán Bản In (Dùng trong máy chế bản flexo)
Bàn Chà Dùng Cho Máy Chế Bản
Bàn Chà Dùng Cho Máy Chế Bản
Màng hút chân không
Màng hút chân không
Máy chụp, rửa bản in, đèn cho máy in
Máy chụp, rửa bản in, đèn cho máy in