thông tin liên hệ
Chị Nguyễn Kim Ngọc
Hotline - 098.996.6143

vật tư ngành in

Máy chụp, rửa bản in, đèn cho máy in
Máy chụp, rửa bản in, đèn cho máy in
Bàn Chà Dùng Cho Máy Chế Bản
Bàn Chà Dùng Cho Máy Chế Bản
Cao Su Dán Bản In (Dùng trong máy chế bản flexo)
Cao Su Dán Bản In (Dùng trong máy chế bản flexo)
Màng hút chân không
Màng hút chân không